Cum devin vânător?

Persoanele care doresc să devină membrii vânători ai asociației noastre trebuie să depună la registratură (în conformitate cu ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură numărul 302/2014, ce modifică ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale numărul 539/2009) o cerere tip care se obține de la asociație, însoțită de o copie după actul de identitate, cazierul judiciar în original și o recomandare de la un membru al asociației noastre.

Examenul pentru obținerea permisului de vânătoare permanent se va organiza după terminarea perioadei de stagiatură, care este de cel puțin 6 luni.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să veniți la sediul nostru din Constanța, str. Baba Novac nr. 1, bl L 118, parter.