Fondul de vânătoare nr. 11 Rasova

Descrierea limitelor

NORD: Firul văii care unește fluviul Dunărea cu localitatea Ivrinezu
EST: Limita care unește localitatea Ivrinezu cu Hațeg
SUD: Drumul care unește localitățile Hațeg și Rasova pe limita de nord a văii Baciului
VEST: Fluviul Dunărea din amonte de ostrovul Uzuvada, până la intersecția văii Cochirleni cu Dunărea

Vremea

Schița fondului

Localizare

Fondul de vânătoare nr. 11 Rasova - AJVPS Constanta

 

 

 

 

Specii de vânat

Căprior
Mistreț
Iepure
Fazan
Potârniche
Vulpe
Șacal
Porumbel gulerat
Turturică
Guguștiuc
Prepeliță
Ciorcârlie de câmp
Graur
Sturzul viilor
Sturzul de iarnă
Gâsca de vară
Gârliță mare
Rață mare
Rață mică
Sitarul de pădure
Becațină comună
Cioară grivă
Cioară de semănătură
Coțofană

Galerie foto