Fondul de vânătoare nr. 19 Topalu

Descrierea limitelor

NORD: DJ care leagă localitățile Ghidărești si Tichilești cu Horia până la intersecția cu DN Constanța – Hârșova
EST: DJ Capidava – Stupina, DN Constanța – Hârșova, între localitățile Stupina și intersecția cu DJ Tichilești – Horia
SUD:
VEST: Fluviul Dunărea între localitățile Capidava și Ghindărești

Vremea

Schița fondului

Localizare

Fondul de vânătoare nr. 19 Topalu - AJVPS Constanța

 

 

Specii de vânat

Căprior
Mistreț
Iepure
Fazan
Potârniche
Vulpe
Șacal
Porumbel gulerat
Guguștiuc
Prepeliță
Ciorcârlie de câmp
Graur
Sturzul viilor
Sturzul de iarnă
Gâsca de vară
Gârliță mare
Rață mare
Rață mică
Sitarul de pădure
Becațină comună
Cioară grivă
Cioară de semănătură
Coțofană

Galerie foto