Fondul de vânătoare nr. 24 Vulturu

Descrierea limitelor

NORD: limita cu județul Tulcea între Dulgheru și Râmnicu de Jos
EST: DJ care leagă Râmnicu de Jos cu Grădina
SUD: DJ care leagă Grădina de Pantelimon
VEST: DJ care leagă Dulgheru – Vulturu – Runcu – Pantelimon

Vremea

Schița fondului

Localizare

Fondul de vânătoare nr. 24 Vulturu - AJVPS Constanța

Specii de vânat

Căprior
Iepure
Fazan
Potârniche
Vulpe
Șacal
Guguștiuc
Prepeliță
Ciorcârlie de câmp
Graur
Cioară grivă
Cioară de semănătură
Coțofană

Galerie foto