Fondul de vânătoare nr. 48 Șipote

Descrierea limitelor

NORD: DJ Pădureni – Zorile de la intersecția cu Crângu până la Adamclisi și DN Constanța – Ostrov între localitățile Adamclisi – Deleni
EST: DJ care unește localitățile Deleni și Petroșani
SUD: Drum neamanejat pe valea care unește Petroșani cu Valea Mare din pădurea Dumbrăveni și linia care ocolește pe la nord trupul Sevendic până la granița cu Bulgaria care este limita până în dreptul localității Cetatea
VEST: Linia care unește granița cu Bulgaria de la localitatea Cetatea – Văleni până la intersecția cu drumul Pădureni – Zorile – Crângu

Vremea

Schița fondului

Localizare

Fondul de vânătoare nr. 48 Șipote - AJVPS Constanța

 

 

Specii de vânat

Cerb comun
Căprior
Mistreț
Iepure
Fazan
Potârniche
Viezure
Vulpe
Șacal
Porumbel gulerat
Turturică
Guguștiuc
Prepeliță
Ciorcârlie de câmp
Graur
Sitarul de pădure
Cioară grivă
Cioară de semănătură
Coțofană

Galerie foto