Fondul de vânătoare nr. 49 Dumbrăveni

Descrierea limitelor

NORD: Drum neamenajat pe valea care unește Petroșani cu Valea Mare din Pădurea Dumbrăveni și linia care ocolește pe la nord trupul Sevendic până la granița cu Bulgaria
EST: DJ care unește localitățile Petroșani – Fântâna Mare – Independența
SUD: DJ care unește localitățile Intependența cu Dumbrăveni
VEST: Granița cu Bulgaria de la Dumbrăveni până la nord de trupul Sevendic

Vremea

Schița fondului

Localizare

Fondul de vânătoare nr. 49 Dumbrăveni - AJVPS Constanta

 

 

 

Specii de vânat

Cerb comun
Căprior
Mistreț
Iepure
Fazan
Potârniche
Viezure
Vulpe
Șacal
Porumbel gulerat
Turturică
Guguștiuc
Prepeliță
Ciorcârlie de câmp
Graur
Sitarul de pădure
Cioară grivă
Cioară de semănătură
Coțofană

Galerie foto