Fondul de vânătoare nr. 5 Ion Corvin

Descrierea limitelor

NORD: Fluviul Dunărea de la ostrovul Saica, în amonte, până la ostrovul Uzuvada
EST: DJ Ion Corvin – Aliman care se continuă cu drum neamenajat pe malul bălții Vedroasa spre Dunăre între ostrovul Saica si Uzuvada
SUD: DJ Băneasa – Negureni se ocolește satul Negureni pe la nord și continuă cu DN Constanța – Ostrov până la Ion Corvin
VEST: DJ Băneasa – Oltina până la interesecția cu brațul stâng al văii care duce spre Viile – Balta Dunăreni

Vremea

Schița fondului

Localizare

Fondul de vânătoare nr. 5 Ion Corvin - AJVPS Constanta

 

 

Specii de vânat

Cerbun comun
Căprior
Mistreț
Iepure
Fazan
Potârniche
Viezure
Vulpe
Șacal
Bizam
Porumbel gulerat
Turturică
Guguștiuc
Prepeliță
Ciorcârlie de câmp
Graur
Sturzul viilor
Sturzul de iarnă
Gâsca de vară
Gârliță mare
Rață mare
Rață mică
Rață fluierătoare
Rață cu cap castaniu
Rață moțată
Rață pestriță
Rață sunătoare
Rață lingurar
Rață sulițar
Rață cârâitoare
Lișiță
Sitarul de pădure
Becațină comună
Cioară grivă
Cioară de semănătură
Coțofană

Galerie foto