Nr. Legislaţie Vânătoare Document
1. LEGEA numărul 407 din 9 Noiembrie 2006 a Vanatorii si a Protectiei Fondului Cinegetic,
cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv Legea nr.149/2015)
Descarcă
2. HOTĂRÂREA numărul 1679 din 10 Decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a despagubirilor
prevazute de Legea Vanatorii si a Protectiei Fondului Cinegetic numărul 407/2006, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor
Descarcă
3. ORDIN numărul 536 din 20 August 2009 pentru aprobarea Listei raselor de câini
admise la vânătoare în România
Descarcă
4. ORDIN numărul 539 din 25 August 2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare Descarcă
5. ORDIN numărul 302 din 2 Aprilie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. I
la Ordinul ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare
Descarca
6. ORDIN numărul 353 din 4 Iunie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind
autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii
Descarcă
7. HOTĂRÂREA numărul 130 din 24 Februarie 2005 pentru Aprobarea Normelor
Metodologice de Aplicare a Legii nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Descarcă
8. LEGEA numărul 295 din 28 Iunie 2004 privind Regimul Armelor si al Munitiilor,
cu modificarile si completarile ulterioare
Descarcă
9. ORDIN numărul 1221 din 11 August 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
Atribuirea Dreptului de Gestionare a Faunei Cinegetice
Descarcă
10. ORDIN numărul 301 din 2 Aprilie 2014 privind Adoptarea de Măsuri pentru
Ameliorarea şi Protecţia Populaţiei de Iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România
Descarcă
11. ORDIN numărul 302/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. I
la Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale numar 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare
Descarcă
12. LEGEA numărul 149 din 16 Iunie 2015 privind modificarea şi completarea
Legii Vânătorii şi a Protecţiei Fondului Cinegetic numarul 407/2006
Descarcă