Tarife pentru membrii AJVPS Constanța

Conform hotărârii Consiliului AJVPS Constanța din data de 10.08.2022, s-a aprobat modul de acordare, prelungire și plată a autorizațiilor individuale la speciile mistreț, căprior și cerb comun. În acest sens, s-au hotărât următoarele:

  • Autorizațiile de vânătoare individuale se eliberează doar după achitarea cotizației suplimentare la casieria asociației.
  • Autorizațiile de vânătoare individuale se eliberează în conformitate cu reglementările legale pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 30 de zile fără plată suplimentară.
  • În condițiile în care în această perioadă nu s-a recoltat vânatul specificat pe autorizație, posesorul nu are dreptul să ceară returnarea banilor plătiți.

Tarifele pentru membrii AJVPS Constanța sunt următoarele:

  • Mistreț: 1000 lei
  • Căprior mascul selecție sau trofeu: 1000 lei
  • Căprior femelă sau tineret: 500 lei
  • Cerb comun mascul trofeu pana la 9 Kg: 5000 lei
  • Cerb comun mascul trofeu peste 9 Kg: 7000 lei
  • Cerb comun femelă sau tineret: 2000 lei